Hôm qua có một người
Phơi áo ngoài đầu nắng
Áo xanh ngát cả trời
Cho lòng tôi vừa nặng

Nhè nhẹ ở trong mưa
Chiếc lá vàng đau yếu
Chừng tôi cũng bất ngờ
Như trái cây sầu héo

Tiếng chim gọi qua vườn
Mùa thu trong xác ướp
Người như một làn hương
Còn đầy đôi mắt ướt

Tôi đứng vịn thành cầu
Giòng sông xa như biển
Đau mấy vọng phù kiều
Phù sa giăng cuối bến

Mắt ai ngỡ dáng thuyền
Nghìn năm soi đáy nước
Tóc ai nhánh hạt huyền
Hong nắng sầu thuở trước