Đêm cuối năm. Riêng một ngọn đèn
Dở hay, khôn dại những chê khen
Làm ăn, hai chữ, quen mà lạ
Thế cuộc, nhân tình, rõ trắng đen.

Gỡ lối “bao” xưa, người mọc cánh
Được mùa “khoán” mới, đất lên men.
Tự cường mới biết ai gan góc
Luồn lọt hay chi phận yếu hèn.

Cách mạng, mừng thêm vai gánh vác
Hư danh, chừng bớt kẻ đua chen?
Dòng đời cứ chảy, tan bèo bọt
Thế trận lòng dân dậy tiếng kèn!


31-12-1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]