94.44
74 bài thơ
Tạo ngày 09/10/2006 20:20 bởi demmuadong, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 11/04/2009 10:35 bởi Vanachi
Tập thơ Một tiếng đờn (NXB Văn học, 1992) gồm 72 bài, được giải thưởng của Asian.