Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:49

華下

籜冠新帶步池塘,
逸韻偏宜夏景長。
扶起綠荷承早露,
驚回白鳥入殘陽。
久無書去幹時貴,
時有僧來自故鄉。
不用名山訪真訣,
退休便是養生方。

 

Hoa hạ

Thác quan tân đới bộ trì đường,
Dật vận thiên nghi hạ cảnh trường.
Phù khởi lục hà thừa tảo lộ,
Kinh hồi bạch điểu nhập tàn dương.
Cửu vô thư khứ cán thì quý,
Thì hữu tăng lai tự cố hương.
Bất dụng danh sơn phỏng chân quyết,
Thoái hưu tiện thị dưỡng sinh phương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bên ao mới chụp mũ mo nang
Ngày hạ ta ưa mấy khắc trường
Sớm đứng sen xanh sương hứng trắng
Chiều về chim bạch bóng chen vàng
Không thư cầu cạnh nơi quyền quý
Có bạn tu hành chốn cố hương
Hà tất non tiên tìm thuốc thọ
Dưỡng sinh bằng phép lánh giàu sang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đội mũ nan bờ ao đi dạo
Cảnh hè dài vần điệu có dư
Sen xanh nhờ móc lú ra
Hoảng kinh chim trắng bay về hoàng hôn
Lâu không viết thư thăm quyền quý
Thời may sư từ phía quê sang
Danh sơn bí quyết đâu màng
Nghỉ hưu là đúng dưỡng sinh phép mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời