Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/02/2018 15:06

自逸

濁酒一尊日暮,
落花萬點春闌。
天邊歸舟霧隱,
江畔罷釣波寒。

 

Tự dật

Trọc tửu nhất tôn nhật mộ,
Lạc hoa vạn điểm xuân lan.
Thiên biên quy chu vụ ẩn,
Giang bạn bãi điếu ba hàn.

 

Dịch nghĩa

Rượu lạt một bầu lúc trời tối
Hoa rơi vạn chấm buổi xuân tàn
Dưới chân trời chiếc thuyền về có sương mù che phủ
Bên bờ sông dừng câu cá, sóng đã lạnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chiều xuống một ly rượu đục
Xuân tàn muôn cánh hoa rơi
Thuyền về sương phủ ven trời khuất
Bãi vắng, thôi câu, sóng lạnh dồi...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiều hôm một chén rượu tăm
Hoa rơi muôn cánh xuân tàn đến nơi
Sương giăng thuyền lướt ven trời
Thôi câu, bờ vắng, sóng dồi lạnh ghê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Rượu lạt tối trời sẵn một bầu
Hoa rơi vạn chấm buổi xuân thâu
Thuyền về trời xế mù che phủ
Sóng lạnh bên sông chẳng muốn câu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Rượu lạt một chung chiều tối
Hoa rơi vạn cánh xuân cùng
Thuyền về chân trời sương ngớt
Nghỉ câu sóng lạnh ven sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu lạt tối trời chiều một bầu,
Hoa rơi vạn chấm buổi xuân sầu.
Ven trời thuyền dạt sương che phủ,
Sóng lạnh bên bờ chẳng muốn câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu lạt một chung trời sụp bóng
Hoa rơi muôn cánh buổi xuân tàn
Chân trời sương phủ thuyền quay lái
Bãi vắng thôi câu lạnh sóng tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời