23/05/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự dật
自逸

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 10:28

 

Nguyên tác

濁酒一尊日暮,
落花萬點春闌。
天邊歸舟霧隱,
江畔罷釣波寒。

Phiên âm

Trọc tửu nhất tôn nhật mộ,
Lạc hoa vạn điểm xuân lan.
Thiên biên quy chu vụ ẩn,
Giang bạn bãi điếu ba hàn.

Dịch nghĩa

Rượu lạt một bầu lúc trời tối
Hoa rơi vạn chấm buổi xuân tàn
Dưới chân trời chiếc thuyền về có sương mù che phủ
Bên bờ sông dừng câu cá, sóng đã lạnh

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chiều xuống một ly rượu đục
Xuân tàn muôn cánh hoa rơi
Thuyền về sương phủ ven trời khuất
Bãi vắng, thôi câu, sóng lạnh dồi...
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tự dật