Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam thập kiến bạch phát kỳ 1 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Tuổi mới ba mươi đã nhuốm sầu
Điệu thường góp lại được là bao
Lưu lang suy bại thành non yểu
Khô héo Trần vương tự bạc đầu


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Tam thập kiến bạch phát kỳ 2 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ngô Cối công danh đạt hết tầm
Lúc nhàn nhìn kính tóc hoa râm
Tranh đua năm tháng ai hơn trước
Sánh với chàng Phan giỏi bội phần


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Quá Viên Giác tự (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Hoa mai tay bẻ bước lên lầu
Đường nhỏ quanh co gió thổi ào
Cửa đóng sư già không xuống núi
Chuông đèn nhà Phật sóng kinh trào

Ảnh đại diện

Tự quân chi xuất hỹ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Từ lúc chàng đi khỏi
Ngày đêm dáng tổn hao
Nhớ chàng như lưới nhện
Đụng đến ruột liền đau


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Viên cư (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Nhà riêng đứng dựa khu rừng phẳng
Cửa gỗ nhìn ra phía núi xanh
Hiểu lẽ trời về yêu tĩnh lặng
Hứng lên, thơ bỗng tự nhiên thành

Ảnh đại diện

Thai Dương chu dạ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Thai Dương là chỗ xưa du ngoạn
Cậy đá nhà chài neo cột ghe
Trăng biển lên theo con nước mạnh
Mây trên sông tới núi bay về

Ảnh đại diện

Đạo phùng cố nhân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ngựa đến từ đông gặp bạn đây
Vội cười bỗng thấy ướt khăn tay
Như nay khắp chốn tràn binh lửa
Gắng sống nghèo qua kiếp nạn này


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Quất chi từ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Màu tháng năm xanh, tháng chín vàng
Biết bao mưa gió, biết bao sương
Muốn người tình tự tay bóc vỏ
Cốt để biết mình thơm tận xương


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Kỷ mộng (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Vạn đoá hoa vây hoạ gác hồng
Bạn xưa đọc sách vẫn dành công
Từ xa hồn mộng huyên đưa lối
Mưa nhẹ, văn thơ chuyện vẫn nồng


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Tự dật (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Rượu lạt một chung chiều tối
Hoa rơi vạn cánh xuân cùng
Thuyền về chân trời sương ngớt
Nghỉ câu sóng lạnh ven sông


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối