12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
18 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Thuỵ Chi (1 bài)
- Bùi Mai Điểm (2 bài)
- Tú Kiên (2 bài)
- Đoàn Như Khuê (3 bài)
- Võ Khắc Triển (3 bài)
Tạo ngày 17/12/2019 22:54 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Phúc Ưng Trình 阮福膺脭 (1882-1974) tự Kính Đình 敬亭, hiệu Hiếu Hậu thị 孝厚氏, là cháu nội Tùng Thiện vương Miên Thẩm. Ông là một nhà nghiên cứu Hán học, tác giả sách Luận ngữ tinh hoa (1914).

 

Thơ dịch tác giả khác