Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2016 07:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2022 08:58

雜感

鷓鴣啼可哀,
子規啼更苦。
修書謝百舌,
生成不自主。

 

Tạp cảm

Giá cô đề khả ai,
Tử quy đề cánh khổ.
Tu thư tạ bách thiệt,
Sinh thành bất tự chủ.

 

Dịch nghĩa

Chim đa đa kêu buồn não,
Chim cuốc kêu sầu khổ.
Viết sách đừng như chim khướu,
Làm gì ở đời cũng không do mình.


Ý bài thơ này rất sâu: Chim đa đa kêu Bất thực Chu túc nói lên lời thề của Bá Di và Thúc Tề thà chết đói chứ quyết không ăn thóc nhà Chu, chim cuốc kêu nỗi niềm mất nước, cả hai đều có tâm huyết và thống khổ riêng của mình. Người viết sách đừng như chim khướu, bắt chước tiếng của muôn loài khác, mà không mang nặng một nỗi niềm nào tâm sự nào cả, không có giá trị của riêng mình.

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú tuyển dịch), NXB Văn học, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gô kêu đã não nùng
Cuốc kêu càng thống khổ
Viết thư, tạ khướu kia
Sống hót không tự nó

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đa đa gióng giả oán than
Tiếng con chim cuốc lại càng nẫu gan
Thảo lời, phục khướu bách thanh
Hót theo cái giọng sinh thành trời cho


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú tuyển dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đa đa cất giọng não nùng
Nghẹn ngào tiếng cuốc nghe càng đau thương
Gởi lời khen khứu bách thanh
Hót theo cái giọng trời dành riêng cho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đa đa kêu đáng thương
Cuốc cuốc kêu càng khổ
Chim khướu viết sách ơn
Sinh thành không tự chủ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đa đa ròng rã kêu than,
Đỗ quyên cất tiếng lại càng đau thương.
Viết lời, khen khướu bách thanh,
Tự nhiên hát giọng sinh thành sẵn thôi,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa bài thơ

Xin góp ý về nghĩa bài thơ: Chim đa kêu nghe ai oán, chim cuốc kêu nghe sầu khổ, mỗi con đều có một giọng riêng. Viết sách cũng nên như thế, chứ đừng như chim khướu, thiếu chủ kiến, khi hót giọng này, lúc hót giọng khác.
Chú:
謝 (谢) tạ ở đây không có nghĩa “cám ơn”, như trong tạ ân; mà có nghĩa “từ chối, cáo biệt” như trong tạ từ. 謝百舌 tạ bách thiệt: đừng như con khướu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Chim đa kêu áo não,
Chim cuốc giọng buồn phiền.
Viết sách đừng như khướu,
Tự mình không giọng riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời