山居早起

半榻松風曉夢清,
嵐光樹色未分明。
幽人早起橫琴坐,
聽得山禽第一聲。

 

Sơn cư tảo khởi

Bán tháp tùng phong hiểu mộng thanh,
Lam quang thụ sắc vị phân minh.
U nhân tảo khởi hoành cầm toạ,
Thính đắc sơn cầm đệ nhất thanh.

 

Dịch nghĩa

Nửa giường đầy gió thông, giấc mộng buổi sáng sớm trong vắt
Ánh núi màu cây chưa phân rạch ròi
Người ở ẩn dậy sớm, ngồi cầm ngang chiếc đàn
Nghe được tiếng đầu tiên chim núi hót


Nguồn:
1. Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
2. Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Gió thổi tùng reo tỉnh giấc mơ
Màu cây ánh núi hiện lờ mờ
Ôm đàn, dậy sớm thung dung gảy
Chim núi tai nghe tiếng sởn sơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Giường gió thông đầy, mộng sớm êm
Màu cây ánh núi mập mờ chen
Khách về ẩn dậy ôm đàn gảy
Nghe giọng đầu chim núi hót lên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa giường gió thoảng giấc mai trong
Ánh núi, màu cây chửa rạng hình
Khách ẩn ôm đàn ngồi dậy sớm
Đã nghe chim núi hót trên cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió thông nửa gối sáng mơ yên
Khí núi màu cây sắp rõ lên
Khách ẩn ngồi đàn quen dậy sớm
Gà rừng nghe thấy gáy đầu tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chõng gió thông đầy mộng sáng lành
Sắc cây khí núi chửa phân minh
Người nhàn dậy sớm ôm đàn gảy
nghe tiếng chim đầu giữa núi xanh.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa giường mộng sớm gió thông trong,
Ánh núi màu cây chưa rõ trông.
Ẩn sĩ cầm đàn sớm dậy gãy,
Rừng xanh vang tiếng hót chim muông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời