28/06/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư tảo khởi
山居早起

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2012 21:47

 

Nguyên tác

半榻松風曉夢清,
嵐光樹色未分明。
幽人早起橫琴坐,
聽得山禽第一聲。

Phiên âm

Bán tháp tùng phong hiểu mộng thanh,
Lam quang thụ sắc vị phân minh.
U nhân tảo khởi hoành cầm toạ,
Thính đắc sơn cầm đệ nhất thanh.

Dịch nghĩa

Nửa giường đầy gió thông, giấc mộng buổi sáng sớm trong vắt
Ánh núi màu cây chưa phân rạch ròi
Người ở ẩn dậy sớm, ngồi cầm ngang chiếc đàn
Nghe được tiếng đầu tiên chim núi hót

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Gió thổi tùng reo tỉnh giấc mơ
Màu cây ánh núi hiện lờ mờ
Ôm đàn, dậy sớm thung dung gảy
Chim núi tai nghe tiếng sởn sơ
Nguồn:
1. Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
2. Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Sơn cư tảo khởi