橘枝詞

五月青青十月黃,
幾重風雨幾重霜。
甘心剖自情人手,
要識儂家徹骨香。

 

Quất chi từ

Ngũ nguyệt thanh thanh thập nguyệt hoàng,
Kỷ trùng phong vũ kỷ trùng sương.
Cam tâm phẫu tự tình nhân thủ,
Yếu thức nùng gia triệt cốt hương.

 

Dịch nghĩa

Màu tháng năm xanh, tháng mười chín vàng
Mấy tầng gió mưa mấy tầng sương
Bằng lòng để cho người tình tự tay lột lấy
Cốt để cho (người ấy) biết mình thơm tận xương


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tháng năm xanh ngắt, tháng mười vàng
Mưa gió bao tuần, mấy cữ sương
Lòng rắp chờ tay quân tử bóc
Xem từng xơ nhỏ cũng nồng hương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tháng năm xanh, tháng mười vàng
Gió mưa mấy độ giá sương mấy lần
Dằn lòng phó mặc tay chàng
Bóc ra ruột thắm lại càng ngát hương


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Màu tháng năm xanh, tháng chín vàng
Biết bao mưa gió, biết bao sương
Muốn người tình tự tay bóc vỏ
Cốt để biết mình thơm tận xương


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Màu tháng năm xanh, tháng chín vàng
Trải bao mưa gió, chịu bao sương
Chỉ mong được tự người thương bóc
Cho rõ mình thơm ngát tận xương


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Tháng năm xanh đến tháng mười vàng
Mấy lớp gió mưa mấy lớp sương
Chịu để người yêu tay tự mở
Cốt cho họ biết tận thơm xương


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Tháng năm sắc vẫn xanh xanh
Tháng mười biến đổi trổ sinh màu vàng
Gió mưa bao dịp gian nan
Sương sa dồn dập mây ngàn đã qua
Một lòng cam chịu thân ta
Để tay tình ái mở ra mà nhìn
Cốt cho người ấy phải tin
Làm sao biết tận xương mình vẫn thơm


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm xanh tháng mười vàng ươm,
Mưa mấy tầng bao tầng gió sương.
Muốn để người tình tự lột lấy,
Cốt cho người biết thơm vào xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xanh ngắt tháng năm, vàng tháng mười
Bao tuần mưa gió mấy sương phơi
Tình nhân xin hãy ra tay bóc
Biết tận bên trong vẫn ngát mùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời