02/07/2022 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quất chi từ
橘枝詞

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2018 17:48

 

Nguyên tác

五月青青十月黃,
幾重風雨幾重霜。
甘心剖自情人手,
要識儂家徹骨香。

Phiên âm

Ngũ nguyệt thanh thanh thập nguyệt hoàng,
Kỷ trùng phong vũ kỷ trùng sương.
Cam tâm phẫu tự tình nhân thủ,
Yếu thức nùng gia triệt cốt hương.

Dịch nghĩa

Màu tháng năm xanh, tháng mười chín vàng
Mấy tầng gió mưa mấy tầng sương
Bằng lòng để cho người tình tự tay lột lấy
Cốt để cho (người ấy) biết mình thơm tận xương

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tháng năm xanh ngắt, tháng mười vàng
Mưa gió bao tuần, mấy cữ sương
Lòng rắp chờ tay quân tử bóc
Xem từng xơ nhỏ cũng nồng hương
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Quất chi từ