泛月

如此江山蹟已陳,
吟翁何為苦番新。
只應晚景多迷悟,
滿眼風波記不真。

 

Phiếm nguyệt

Như thử giang sơn tích dĩ trần,
Ngâm ông hà vị khổ phiên tân.
Chỉ ưng vãn cảnh đa mê ngộ,
Mãn nhãn phong ba ký bất chân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nước non dấu cũ, bày ra thế
Khổ hão nhà thơ chuyện cải canh
Tóc bạc chỉ e thường lú lẫn
Phong ba ngợp mắt, nhớ không rành!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Như thể non sông sự đã bày
Nhà thơ sao khéo cải canh chi
Tuổi già e nỗi thường hay lẫn
Ngợp mắt phong ba chẳng hẹn kỳ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đã vậy non sông dấu tích xưa
Làm sao đổi mới khổ nhà thơ
Tuổi già chỉ ngại nhiều lầm lẫn
Đầy mắt phong ba thật chép vờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như thể non sông sự đã đành,
Nhà thơ sao khổ chuyện dài canh.
Tuổi già sợ nỗi hay quên, lẫn,
Ngợp mắt phong ba nhớ chẳng rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời