08/07/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm nguyệt
泛月

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2016 17:01

 

Nguyên tác

如此江山蹟已陳,
吟翁何為苦番新。
只應晚景多迷悟,
滿眼風波記不真。

Phiên âm

Như thử giang sơn tích dĩ trần,
Ngâm ông hà vị khổ phiên tân.
Chỉ ưng vãn cảnh đa mê ngộ,
Mãn nhãn phong ba ký bất chân.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nước non dấu cũ, bày ra thế
Khổ hão nhà thơ chuyện cải canh
Tóc bạc chỉ e thường lú lẫn
Phong ba ngợp mắt, nhớ không rành!
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú tuyển dịch), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Phiếm nguyệt