15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 20:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/02/2018 20:40

金龍夜泊

江邊兒女唱陽花,
綠樹陰中石徑斜。
欲問酒家何處覓,
煙籠寒水月籠沙。

 

Kim Luông dạ bạc

Giang biên nhi nữ xướng Dương hoa,
Lục thụ âm trung thạch kính tà.
Dục vấn tửu gia hà xứ mịch,
Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa.

 

Dịch nghĩa

Bên bờ sông người con gái hát bài “Dương hoa”
Cây xanh bóng tối con đường nhỏ lát đá quanh co
Muốn hỏi quán rượu không tìm ra nơi
Khói lồng nước lạnh trăng lồng bãi cát


Kim Luông (Kim Long): Một làng bên tả ngạn sông Hương, thời xưa có nhiều phủ đệ của các ông hoàng, bà chúa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gái bên sông hát khúc “Hoa dương”
Đường đá vòng theo tán lá dăng
Quán rượu nơi nào, không chốn hỏi
Khói nhoà nước lạnh, cát nhoà trăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bên sông tiếng hát Dương ba
Cây xanh bóng rợp đường đà quanh co
Quán rượu nào có thấy cho
Khói lồng nước lạnh cát nhoà bóng trăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Dương Ba cô gái hát bên sông
Đường nhỏ cây xanh bóng tối trùm
Quán rượu hỏi tìm đâu chẳng thấy
Khói lan nước lạnh bóng trăng lồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Trên sông gái hát khúc Dương Ba
Bóng tối cây xanh nẻo đá tà
Tìm hỏi chẳng hay nơi bán rượu
Khói lồng, nước lạnh, bóng trăng sa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên sông gái hát khúc Dương ba,
Bóng tối cây xanh đường bọc nhà.
Muốn hỏi tìm nơi đâu quán rượu?
Khói lồng nước lạnh bóng trăng tà,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên sông ai hát khúc Dương Ba
Đường vắng cây xanh bóng tối loà
Quán rượu tìm hoài sao chẳng thấy
Khói lan bến nước, bóng trăng sà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời