08/07/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Luông dạ bạc
金龍夜泊

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 20:30

 

Nguyên tác

江邊兒女唱陽花,
綠樹陰中石徑斜。
欲問酒家何處覓,
煙籠寒水月籠沙。

Phiên âm

Giang biên nhi nữ xướng Dương ba[1],
Lục thụ âm trung thạch kính tà.
Dục vấn tửu gia hà xứ mịch,
Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa[2].

Dịch nghĩa

Bên bờ sông người con gái hát bài Dương ba
Cây xanh bóng tối con đường nhỏ lát đá quanh co
Muốn hỏi quán rượu không tìm ra nơi
Khói lồng nước lạnh trăng lồng bãi cát

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gái bên sông hát khúc “Hoa dương”
Đường đá vòng theo tán lá dăng
Quán rượu nơi nào, không chốn hỏi
Khói nhoà nước lạnh, cát nhoà trăng
Kim Luông (Kim Long): Một làng bên tả ngạn sông Hương, thời xưa có nhiều phủ đệ của các ông hoàng, bà chúa

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[2] Khói lồng nước lạnh, cát nhoà trăng. Nguyên văn câu thơ này trích ở bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục đời Đường.
[1] Nguyên là Dương bạch hoa, tên một bài hát trong cung, không rõ tên tác giả. Trong cổ nhạc phủ có khúc Dương ba.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Kim Luông dạ bạc