Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2018 10:30

道逢故人

馬首東來逢故人,
怱怱一笑忽沾巾。
如今何處無兵火,
努力家山且食貧。

 

Đạo phùng cố nhân

Mã thủ đông lai phùng cố nhân,
Thông thông nhất tiếu hốt triêm cân.
Như kim hà xứ vô binh hoả,
Nỗ lực gia sơn thả thực bần.

 

Dịch nghĩa

Ngựa đang đi về phía đông, gặp người bạn cũ
Vội vàng nở nụ cười, bỗng (nước mắt sa) đẫm khăn
Như nay có nơi nào không lửa binh
Ở quê nhà hãy cố gắng tạm sống trong cảnh thiếu thốn


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Hướng ngựa về đông, gặp cố nhân
Mới cười nước mắt đã đầm khăn
Như nay khắp nước đều binh lửa
Gắng sống làng quê cảnh khổ bần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngựa dưới đông về gặp cố nhân
Cười vui thoắt đã lệ đầm khăn
Ngày nay khắp chốn đều binh lửa
Bám chặt quê nhà chịu đói ăn


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Cưỡi ngựa từ đông gặp bạn xưa
Vội vàng cười đón bỗng khăn thưa
Ngày nay nào chốn không binh lửa?
Gắng sức chịu nghèo ở nước nhà


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ngựa đến từ đông gặp bạn đây
Vội cười bỗng thấy ướt khăn tay
Như nay khắp chốn tràn binh lửa
Gắng sống nghèo qua kiếp nạn này


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cưỡi ngựa về đông gặp cố nhân,
Vội cười, thoắt lại lệ tuôn khăn.
Nơi nào nay lại không binh lửa,
Tạm sống quê nhà cảnh bạc bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cưỡi ngựa về đông gặp cố nhân
Mới cười mà lệ nhỏ rưng rưng
Như nay đâu chẳng tràn binh  lửa
Bám ở quê hương sống khổ bần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời