15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 00:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2009 20:24

和左司張員外自洛使入京中路先赴長安逢立春日贈韋侍御等諸公

忽睹雲間數雁迴,
更逢山上正花開。
河邊淑氣迎芳草,
林下輕風待落梅。
秋憲府中高唱入,
春卿署裡和歌來。
共言東閣招賢地,
自有西征謝傅才。

 

Hoạ tả ty Trương viên ngoại tự Lạc sứ nhập kinh trung lộ tiên phó Trường An phùng lập xuân nhật tặng Vi thị ngự đẳng chư công

Hốt đổ vân gian sổ nhạn hồi,
Cánh phùng sơn thượng chính hoa khai.
Hà biên thục khí nghinh phương thảo,
Lâm hạ khinh phong đãi lạc mai.
Thu hiến phủ trung cao xướng nhập,
Xuân khanh thự lý hoạ ca lai.
Cộng ngôn Đông Các chiêu hiền địa,
Tự hữu tây chinh tạ phó tài.

 

Dịch nghĩa

Chợt thấy vài con nhạn trong mây bay về,
Lại thấy trên núi có một bông hoa nở.
Khí trời trong lành bên sông đón chào cỏ thơm,
Gió nhẹ trong rừng chờ đón hoa mai rụng.
Trong phủ quan thu hiến vang lên giọng ca,
Bên dinh thự quan xuân khanh đang có xướng hoạ thơ.
Nghe nói nơi Đông Các (tể tướng) chiêu mộ người hiền tài,
Hẳn có nhiều người giỏi làm phú về việc tây chinh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chợt thấy nhạn về trong đám mây
Lại trông trên núi nở hoa này
Hơi lành bên suối chờ thơm cỏ
Gió nhẹ trong rừng đợi rụng mai
Khúc hát thu vào trong phủ đệ
Tiếng ca xuân vẳng đến dinh ai
Rằng nơi Đông các chiêu hiền đó
Làm phú Tây chinh có sẵn tài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong mây chợt thấy nhạn về,
Trên non, hoa nở bên lề một bông.
Khí lành đón cỏ bên sông,
Gió rừng nhẹ thổi, trông chừng mai rơi.
Hát, Thu Hiến, vọng tới nơi,
Xuân Khanh, ngâm vịnh vang lời từ đâu.
Chiêu hiền đông các đứng đầu,
Sẵn người làm phú mong cầu tây chinh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong mây chợt thấy vài chim nhạn
Lại cành hoa thấp thoáng trên non
Khí sông chào đón cỏ thơm
Trong rừng gió nhẹ không làm mai rơi
Phủ Thu hiến cao vời giọng hát
Dinh Xuân khanh nhiều khách hoạ thơ
Hiền tài Đông các bây giờ
Tây chinh làm phú làm thơ lắm người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Chợt thấy trong mây cánh nhạn về
Một cành hoa nở chốn sơn khê
Bên sông dìu dịu thơm mùi cỏ
Ngọn gió chờ mai rụng trở về
Thủ Hiến trong cung vang giọng hát
Xuân Khanh thi hoạ rất đê mê
Nghe nơi Đông Các đang chiêu mộ
Chắc lắm tài nhân tụ hội về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trông đàn chim lượn lưng trời
Lại trông hoa núi nở tươi trên cành
Bến sông ấm áp cỏ xanh
Bờ rừng gió nhẹ mai lành chờ rơi
Thu Hiến phủ nhạc vẳng lời
Dinh Xuân Khanh nọ bay vời giọng ngâm
Nghe Đông Các tuyển hiền nhân
Thì đây lắm kẻ vô ngần tài thơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời