30/05/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tả ty Trương viên ngoại tự Lạc sứ nhập kinh trung lộ tiên phó Trường An phùng lập xuân nhật tặng Vi thị ngự đẳng chư công
和左司張員外自洛使入京中路先赴長安逢立春日贈韋侍御等諸公

Tác giả: Tôn Địch - 孫逖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 00:47

 

Nguyên tác

忽睹雲間數雁迴,
更逢山上正花開。
河邊淑氣迎芳草,
林下輕風待落梅。
秋憲府中高唱入,
春卿署裡和歌來。
共言東閣招賢地,
自有西征謝傅才。

Phiên âm

Hốt đổ vân gian sổ nhạn hồi,
Cánh phùng sơn thượng chính hoa khai.
Hà biên thục khí nghinh phương thảo,
Lâm hạ khinh phong đãi lạc mai.
Thu hiến phủ trung cao xướng nhập,
Xuân khanh thự lý hoạ ca lai.
Cộng ngôn Đông Các chiêu hiền[1] địa,
Tự hữu tây chinh tạ phó tài.

Dịch nghĩa

Chợt thấy vài con nhạn trong mây bay về,
Lại thấy trên núi có một bông hoa nở.
Khí trời trong lành bên sông đón chào cỏ thơm,
Gió nhẹ trong rừng chờ đón hoa mai rụng.
Trong phủ quan thu hiến vang lên giọng ca,
Bên dinh thự quan xuân khanh đang có xướng hoạ thơ.
Nghe nói nơi Đông Các (tể tướng) chiêu mộ người hiền tài,
Hẳn có nhiều người giỏi làm phú về việc tây chinh.

Bản dịch của Trần Trọng San

Chợt thấy nhạn về trong đám mây
Lại trông trên núi nở hoa này
Hơi lành bên suối chờ thơm cỏ
Gió nhẹ trong rừng đợi rụng mai
Khúc hát thu vào trong phủ đệ
Tiếng ca xuân vẳng đến dinh ai
Rằng nơi Đông các chiêu hiền đó
Làm phú Tây chinh có sẵn tài.
[1] Quán chiêu hiền ở Đông Các. Hán Vũ Đế (140-86 tr.CN) sai quan tam công là Công Tôn Hoằng mở quán chiêu hiền ở Đông Các để cầu người tài giỏi, ngoài cửa quán treo một cái chuông. Những người hiền sĩ trong thiên hạ, ai muốn vào yết kiến cứ đến quán đánh chuông là có người mời vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Địch » Hoạ tả ty Trương viên ngoại tự Lạc sứ nhập kinh trung lộ tiên phó Trường An phùng lập xuân nhật tặng Vi thị ngự đẳng chư công