Khi chiều rơi ghé thuyền vào bãi cát
Ba bốn nhà rào trúc nóc lợp tranh
Người giã gạo liền tay mà không nói
Điệu "Trúc chi" cùng nhau hát, oán thanh

tửu tận tình do tại