Măng xuân ngọc lựu ăn với gì?
Xót xa thân già bảy mươi tuổi
Phải đâu vì nghe khúc nhạc thiều
Ba tháng dân không biết mùi muối


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)