18/05/2024 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thôn kỳ 3
山村其三

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2009 18:32

 

Nguyên tác

老翁七十自腰鎌,
慚愧春山筍蕨甜。
豈是聞韶解忘味,
邇來三月無食鹽。

Phiên âm

Lão ông thất thập tự yêu liêm,
Tàm quý xuân sơn duẩn quyết điềm.
Khởi thị văn thiều giải vong vị,
Nhĩ lai tam nguyệt vô thực diêm.

Bản dịch của Trương Chính

Măng xuân ngọc lựu ăn với gì?
Xót xa thân già bảy mươi tuổi
Phải đâu vì nghe khúc nhạc thiều
Ba tháng dân không biết mùi muối

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơn thôn kỳ 3