Năm nay nếp tẻ chín muôn tệ
Gió gió sương sương khổ lắm nhẽ
Gió sương mang cả mưa rào về
Răng bừa bỏ mốc, liềm đâm gỉ
Trông mòn con mắt không tạnh cho
Lúa nằm bùn đen ngập cả gié
Ngủ lều trên gò hàng tháng trời
Gặt vội, xe về khi nắng hé
Nhễ nhại quẩy hết ra chợ liền
Rẻ như tấm cám được mấy tí!
Bán trâu nộp thuế, dỡ nhà đun
No đói sang năm chưa dám nghĩ
Quan không cần gạo, chỉ cần tiền
Muôn dặm tây bắc vời lũ quỷ
Đầy triều Củng, Hoàng mình khổ thêm
Thà lấy Hà Bá hơn sống thế!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)