01/07/2022 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô trung điền phụ thán
吳中田婦歎

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 05:03

 

Nguyên tác

今年粳稻熟苦遲,
庶見霜風來幾時。
霜風來時雨如瀉,
杷頭出菌鐮生衣。
眼枯淚盡雨不盡,
忍見黃穗臥青泥。
茅苫一月隴上宿,
天晴穫稻隨車歸。
汗流肩赬載入市,
價賤乞與如糠粞。
賣牛納稅拆屋炊,
慮淺不及明年飢。
官今要錢不要米,
西北萬里招羌兒。
龔黃滿朝人更苦,
不知卻作河伯婦。

Phiên âm

Kim niên canh đạo thục khổ trì,
Thứ kiến sương phong lai kỷ thì.
Sương phong lai thì vũ như tả,
Ba đầu xuất khuẩn liêm sinh y.
Nhãn khô lệ tận vũ bất tận,
Nhẫn kiến hoàng tuệ ngoạ thanh nê.
Mao thiêm nhất nguyệt lũng thượng túc,
Thiên tình hoạch đạo tuỳ xa quy.
Hãn lưu kiên trinh tải nhập thị,
Giá tiện khất dữ như khang tê.
Mại ngưu nạp thuế sách ốc xuy,
Lự thiển bất cập minh niên cơ.
Quan kim yêu tiền bất yêu mễ,
Tây bắc vạn lý chiêu khương nhi.
Củng, Hoàng mãn triều nhân cánh khổ,
Bất tri khước tác hà bá phụ.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Năm nay nếp tẻ chín muôn tệ
Gió gió sương sương khổ lắm nhẽ
Gió sương mang cả mưa rào về
Răng bừa bỏ mốc, liềm đâm gỉ
Trông mòn con mắt không tạnh cho
Lúa nằm bùn đen ngập cả gié
Ngủ lều trên gò hàng tháng trời
Gặt vội, xe về khi nắng hé
Nhễ nhại quẩy hết ra chợ liền
Rẻ như tấm cám được mấy tí!
Bán trâu nộp thuế, dỡ nhà đun
No đói sang năm chưa dám nghĩ
Quan không cần gạo, chỉ cần tiền
Muôn dặm tây bắc vời lũ quỷ
Đầy triều Củng, Hoàng mình khổ thêm
Thà lấy Hà Bá hơn sống thế!
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Ngô trung điền phụ thán