Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 09:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/09/2008 10:53

以玉帶施元長老,元以衲裙相報次韻其一

病骨難堪玉帶圍,
鈍根仍落箭鋒機。
欲教乞食歌姬院,
故與雲山舊衲衣。

 

Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1

Bệnh cốt nan kham ngọc đái vi,
Độn căn nhưng lạc tiễn phong ky (cơ).
Dục giáo khất thực ca cơ viện,
Cố dữ vân sơn cựu nạp y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Xương gầy dải ngọc buộc sao vô?
Hồ đồ thấp trí chịu thua cơ
Những mong kiếm chác trò con hát
Nay để làm duyên với cửa chùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bệnh xương đai ngọc khó đeo vô?
Thấp trí thua cơ bởi hồ đồ.
Khất thực mong truyền nơi ả hát,
Nên khen thân thiết với sư chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Xương bệnh nào kham đai ngọc cài
Chậm cùn sự nghiệp lại không may
Muốn mang rao bán phường con hát
Giờ cúng dường trên chùa núi mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời