侄安節遠來夜坐其二

心衰面改瘦崢嶸,
相見惟應識舊聲。
永夜思家在何處,
殘年知汝遠來情。
畏人默坐成痴鈍,
問舊驚呼半死生。
夢斷酒醒山雨絕,
笑看飢鼠上燈檠。

 

Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2

Tâm suy diện cải sấu tranh vanh,
Tương kiến duy ưng thức cựu thanh.
Vĩnh dạ tư gia tại hà xứ,
Tàn niên tri nhữ viễn lai tình.
Uý nhân mặc toạ thành si độn,
Vấn cựu kinh hô bán tử sinh.
Mộng đoạn tửu tinh sơn vũ tuyệt,
Tiếu khan cơ thử thượng đăng kềnh.

 

Dịch nghĩa

Tâm suy mặt đổi gầy hốc hác,
Gặp nhau qua giọng cũ mà thôi.
Quê hương xa đồng vọng đêm dài,
Cháu lặn lội sưởi tình năm tháng lại.
Ngồi lặng tiếng bởi sợ người nên ngây dại,
Bạn bè xưa sống chết nghĩ mà kinh.
Rượu tỉnh mơ tàn mưa đã dứt,
Cười xem chuột đói leo chân đèn.


Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâm suy mặt đổi hao gầy,
Gặp nhau qua giọng cũ nầy mà thôi.
Quê hương đồng vọng xa khơi,
Cuối năm lặn lội ở nơi xa tìm.
Sợ người ngây dại im lìm,
Bạn bè chết sống nghĩ tình mà thương.
Tàn mưa tỉnh rượu, mơ thường,
Cười xem chuột đói leo vươn chân đèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mặt đổi tâm suy thân ốm gầy,
Gặp nhau qua giọng cũ xưa nay.
Cuối năm lặn lội tình xa lại.
Đồng vọng quê hương đêm mãi dài,
Ngồi lặng sợ người thành dại dột,
Tử sinh bạn hữu nghĩ kinh hoài.
Mơ tàn tỉnh rượu mưa vừa dứt,
Chuột đói cười xem đèn nhảy quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời