29/11/2021 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2
侄安節遠來夜坐其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2018 12:48

 

Nguyên tác

心衰面改瘦崢嶸,
相見惟應識舊聲。
永夜思家在何處,
殘年知汝遠來情。
畏人默坐成痴鈍,
問舊驚呼半死生。
夢斷酒醒山雨絕,
笑看飢鼠上燈檠。

Phiên âm

Tâm suy diện cải sấu tranh vanh,
Tương kiến duy ưng thức cựu thanh.
Vĩnh dạ tư gia tại hà xứ,
Tàn niên tri nhữ viễn lai tình.
Uý nhân mặc toạ thành si độn,
Vấn cựu kinh hô bán tử sinh.
Mộng đoạn tửu tinh sơn vũ tuyệt,
Tiếu khan cơ thử thượng đăng kềnh.

Dịch nghĩa

Tâm suy mặt đổi gầy hốc hác,
Gặp nhau qua giọng cũ mà thôi.
Quê hương xa đồng vọng đêm dài,
Cháu lặn lội sưởi tình năm tháng lại.
Ngồi lặng tiếng bởi sợ người nên ngây dại,
Bạn bè xưa sống chết nghĩ mà kinh.
Rượu tỉnh mơ tàn mưa đã dứt,
Cười xem chuột đói leo chân đèn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâm suy mặt đổi hao gầy,
Gặp nhau qua giọng cũ nầy mà thôi.
Quê hương đồng vọng xa khơi,
Cuối năm lặn lội ở nơi xa tìm.
Sợ người ngây dại im lìm,
Bạn bè chết sống nghĩ tình mà thương.
Tàn mưa tỉnh rượu, mơ thường,
Cười xem chuột đói leo vươn chân đèn.
Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2