Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2018 12:18

東坡八首其六

种枣期可剥,
种松期可斫。
事在十年外,
吾計亦已悫。
十年何足道,
千载如風雹。
舊聞李衡奴,
此策疑可學。
我有同舍郎,
官居在灊岳。
遗我三寸甘,
照座光卓荦。
百栽倘可致,
當及春冰渥。
想見竹篱間,
青黄照屋角。

 

Đông Pha bát thủ kỳ 6

Chủng tảo kỳ khả bác,
Chủng tùng kỳ khả đoạn.
Sự tại thập niên ngoại,
Ngô kế diệc dĩ khác.
Thập niên hà thúc đạo,
Thiên tải như phong bạc.
Cựu văn Lý Hành nô,
Thử sách nghi khả học.
Ngã hữu đồng xá lang,
Quan cư tại Tiềm Nhạc.
Di ngã tam thốn cam,
Chiếu toà quang trác lạc.
Bách tài thảng khả trí,
Đương xuân cập băng ác.
Tưởng kiến trúc ly gian,
Thanh hoàng chiếu ốc giác.

 

Dịch nghĩa

Trồng cây táo chờ đến mùa bóc vỏ,
Trồng cây thông cũng chờ đến mùa đốn được.
Đó là việc mười năm sau,
Nhưng việc tính toán của mình coi như đã tốt đẹp.
Mười năm có là bao?
Một nghìn năm thì cũng như gió rào, mưa đá.
Xưa kia, có nghe chuyện người tớ của Lý Hành,
Cái cách đó có lẽ học được.
Tôi có người bà con,
Làm quan ở Tiềm Nhạc.
Tặng cho cây cam chừng ba tấc,
Rọi chỗ ngồi sáng chói.
Trồng nó hàng trăm lần mới được,
Gặp lúc mùa xuân, tuyết bám đầy.
Tưởng chừng như nơi hàng dậu,
Màu xanh màu vàng rũ bên góc nhà.


Hoàng Châu, năm Nguyên Phong thứ 5 (1082) đời Tống Thần Tông

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).