Mắt Xasa rất to
Nhưng lại nhìn không rõ
Và bác sĩ khám xong
Bắt đeo đôi kính nhỏ

Đeo kính, Xasa nhìn
Thấy sáng hơn, quả thế
Cả bầu trời, hàng cây
Cả từng con chim sẻ

Nhưng việc cậu đeo kính
Được bạn bè biết ngay
Bạn bè trêu: “Sao cậu
Cần bốn mắt thế này?

Hay cậu là thợ lặn?
Bốn mắt - có nhiều không?
Hai mắt như người khác
Thêm hai mắt dự phòng!”

Mẹ cậu đáp: - Xasa
Không có gì xấu hổ
Mắt kém, mang kính vào
Cốt để nhìn cho rõ

Chỉ cậu nào không ngoan
Mới cười chê điều đó


Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)