首春渭西郊行,呈藍田張二主簿

回風度雨渭城西,
細草新花踏作泥。
秦女峰頭雪未盡,
胡公陂上日初低。
愁窺白髮羞微祿,
悔別青山憶舊谿。
聞道輞川多勝事,
玉壺春酒正堪攜。

 

Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ

Hồi phong độ vũ Vị thành tây,
Tế thảo tân hoa đạp tác nê.
Tần Nữ phong đầu tuyết vị tận,
Hồ Công pha thượng nhật sơ đê.
Sầu khuy bạch phát tu vi lộc,
Hối biệt thanh sơn ức cựu khê.
Văn đạo Võng Xuyên đa thắng sự,
Ngọc hồ xuân tửu chính kham huề.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vị Tây mấy bận gió cùng mưa
Cỏ mượt hoa tươi lấm bụi mờ
Tần Nữ tuyết còn vương vấn đỉnh
Hồ Công dương mới ngả sau gò
Sầu trông đầu bạc dơ lương ít
Hối biệt non xanh nhớ suối xưa
Nghe bảo Võng Xuyên nhiều chuyện tốt
Rượu xuân bình ngọc chính nên đưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa gió ở phía tây thành Vị
Cỏ và hoa đều bị thành bùn
Tuyết non Tần Nữ dần tan
Mặt trời xuống thấp trên triền Hồ Công
Buồn tóc bạc thẹn lương bổng ít
Hối hận dời núi biếc về khe
Võng Xuyên việc tốt có nghe
Rượu xuân bầu ngọc ta về nhâm nhi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vị Tây mấy độ gió mưa,
Cỏ đẹp hoa tươi lấp qua bụi mờ.
Đỉnh Tần Nữ tuyết tan chờ,
Mặt trời xuống thấp sau gò Hồ Công.
Lương kém đầu bạc sầu trông,
Hối biệt non xanh nhớ lòng suối xưa.
Võng Xuyên chuyện tốt nghe thừa,
Rượu xuân bầu ngọc nên đưa ta về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời