05/12/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ
首春渭西郊行,呈藍田張二主簿

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2009 03:46

 

Nguyên tác

回風度雨渭城西,
細草新花踏作泥。
秦女峰頭雪未盡,
胡公陂上日初低。
愁窺白髮羞微祿,
悔別青山憶舊谿。
聞道輞川多勝事,
玉壺春酒正堪攜。

Phiên âm

Hồi phong độ vũ Vị thành tây,
Tế thảo tân hoa đạp tác nê.
Tần Nữ phong đầu tuyết vị tận,
Hồ Công pha thượng nhật sơ đê.
Sầu khuy bạch phát tu vi lộc,
Hối biệt thanh sơn ức cựu khê.
Văn đạo Võng Xuyên đa thắng sự,
Ngọc hồ xuân tửu chính kham huề.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vị Tây mấy bận gió cùng mưa
Cỏ mượt hoa tươi lấm bụi mờ
Tần Nữ tuyết còn vương vấn đỉnh
Hồ Công dương mới ngả sau gò
Sầu trông đầu bạc dơ lương ít
Hối biệt non xanh nhớ suối xưa
Nghe bảo Võng Xuyên nhiều chuyện tốt
Rượu xuân bình ngọc chính nên đưa
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Thủ xuân Vị Tây giao hành, trình Lam Điền Trương Nhị chủ bạ