玉臺體其十

獨自披衣坐,
更深月露寒。
隔簾腸欲斷,
爭敢下階看。

 

Ngọc đài thể kỳ 10

Độc tự phi y tọa,
Canh thâm nguyệt lộ hàn.
Cách liêm trường dục đoạn,
Tranh cảm hạ giai khan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Cởi áo lẻ loi ngồi
Trăng khuya sương giá đọng
Cách rèm đứt ruột thôi
Vội xuống thềm trông ngóng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khoác áo ngồi một mình không ngủ
Canh đã khuya móc rỏ dưới trăng
Cách rèm đau đứt cả lòng
Đành liều bước xuống thềm trông ngóng chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời