Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:38

碧玉簫其十

笑語喧嘩,
牆內甚人家?
度柳穿花,
院後那嬌娃。
媚孜孜整絳紗,
顫巍巍插翠花。
可喜煞,
巧筆難描畫。
他,
困倚在秋千架。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 10

Tiếu ngữ huyên hoa,
Tường nội thậm nhân gia ?
Độ liễu xuyên hoa,
Viện hậu na kiều oa.
Mị tư tư chỉnh giáng sa,
Đản nguy nguy sáp thuý hoa.
Khả hỉ sát,
Xảo bút nan miêu hoạ.
Tha,
Khốn ỷ tại thu thiên giá.