Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:38

碧玉簫其十

笑語喧嘩,
牆內甚人家?
度柳穿花,
院後那嬌娃。
媚孜孜整絳紗,
顫巍巍插翠花。
可喜煞,
巧筆難描畫。
他,
困倚在秋千架。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 10

Tiếu ngữ huyên hoa,
Tường nội thậm nhân gia?
Độ liễu xuyên hoa,
Viện hậu na kiều oa.
Mị tư tư chỉnh giáng sa,
Đản nguy nguy sáp thuý hoa.
Khả hỉ sát,
Xảo bút nan miêu hoạ.
Tha,
Khốn ỷ tại thu thiên giá.