Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 01:43

碧玉簫其一

黃如風虔,
蓋下麗春園。
員外心堅,
使瞭販茶船。
金山寺心事傳,
豫章城人月圓。
蘇氏賢,
嫁了雙知縣。
天,
稱瞭他風流願。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 01

Hoàng như phong kiền,
Cái hạ lệ xuân viên.
Viên ngoại tâm kiên,
Sử liễu phiến trà thuyền.
Kim sơn tự tâm sự truyện,
Dự Chương thành nhân nguyệt viên.
Tô thị hiền,
Giá liễu song tri huyện.
Thiên,
Xứng liễu tha phong lưu nguyện.