15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 02:30

碧玉簫其八

紅袖輕揎,
玉筍挽秋千。
畫板高懸,
仙子墜雲軒。
額殘瞭翡翠鈿,
髻松瞭柳葉偏。
花徑邊,
笑捻春羅扇。
搧,
玉腕鳴黃金釧。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 08

Hồng tụ khinh tuyên,
Ngọc duẩn vãn thu thiên.
Hoạ bản cao huyền,
Tiên tử truỵ vân hiên.
Ngạch tàn liễu phí thuý điền,
Kết tùng liễu liễu diệp thiên.
Hoa kính biên,
Tiếu niệp xuân la phiến.
Phiến,
Ngọc oản minh hoàng kim xuyến.