13/06/2024 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích ngọc tiêu kỳ 01
碧玉簫其一

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:43

 

Nguyên tác

黃如風虔,
蓋下麗春園。
員外心堅,
使瞭販茶船。
金山寺心事傳,
豫章城人月圓。
蘇氏賢,
嫁了雙知縣。
天,
稱瞭他風流願。

Phiên âm

Hoàng như phong kiền,
Cái hạ lệ xuân viên.
Viên ngoại tâm kiên,
Sử liễu phiến trà thuyền.
Kim sơn tự tâm sự truyện,
Dự Chương thành nhân nguyệt viên.
Tô thị hiền,
Giá liễu song tri huyện.
Thiên,
Xứng liễu tha phong lưu nguyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Bích ngọc tiêu kỳ 01