Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:47

碧玉簫其三

盼斷歸期,
劃損短金篦。
一搦腰圍,
寬褪素羅衣。
知他是甚病疾,
好教人沒理會,
揀口兒食,
陡恁的無滋味。
醫,
越恁的難調理。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 03

Miện đoạn quy kỳ,
Hoạch tổn đoản kim tỵ.
Nhất nạch yêu vi,
Khoan thoái tố la y.
Tri tha thị thậm bệnh tật,
Hảo giáo nhân một lý hội,
Giản khẩu nhi thực,
Đẩu nhẫm đích vô tư vị.
Y,
Việt nhẫm đích nan điệu lý.