01/10/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích ngọc tiêu kỳ 03
碧玉簫其三

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:47

 

Nguyên tác

盼斷歸期,
劃損短金篦。
一搦腰圍,
寬褪素羅衣。
知他是甚病疾,
好教人沒理會,
揀口兒食,
陡恁的無滋味。
醫,
越恁的難調理。

Phiên âm

Miện đoạn quy kỳ,
Hoạch tổn đoản kim tỵ.
Nhất nạch yêu vi,
Khoan thoái tố la y.
Tri tha thị thậm bệnh tật,
Hảo giáo nhân một lý hội,
Giản khẩu nhi thực,
Đẩu nhẫm đích vô tư vị.
Y,
Việt nhẫm đích nan điệu lý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Bích ngọc tiêu kỳ 03