Sương biển mịt mùng
Rừng thông thanh khiết
Có con chim non đang hót
Eo óc tiếng gà
Trên ngọn thông già
Một cánh chim ưng bay lượn

Tôi bước chậm quanh ngôi chùa cổ
Trong chùa cổ, một toà Phật đá
Phật hỡi, đồ si!
Ngươi bỏ gia đình làm chi?
Để cho hồn ngươi bị khoá
Trong làn giá băng của đá


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)