Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 29/12/2017 10:40, số lượt xem: 621

Rờ rờ rẫm rẫm thoắt là xâu
Nặn nặn vò vò mặc sức trau
Ấn ấn xoa xoa hòng lịm thấu
Thò thò thụt thụt ước vào sâu
Châm châm nhả nhả khờ tay bấu
Rít rít khè khè khoái dạ mau
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lùa dọc tẩu
Dào dào dạt dạt mắt đờ phau

Dào dào dạt dạt mắt đờ phau
Nhịp nhịp nhàng nhàng tiến thoái mau
Núi núi non non trào hứng ngẫu
Hồ hồ biển biển lặn thèm sâu
Thơm thơm ngát ngát hun rồi bấu
Khẽ khẽ khàng khàng chuốt lại trau
Mẫn mẫn mê mê nào khác nhậu
Rờ rờ rẫm rẫm thoắt là xâu

Liên hoàn – Song điệp - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm