Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 29/03/2018 14:16, số lượt xem: 1301

Thòm thèm biết mấy cái lườn hông
Lẳng lặng ta chuồn ghé quán sông
Môi mắt thơm lùi phê món nhỉ
Chân giò dài thuổn hợp mồi không
Vui đùa khe rạch êm ngời mát
Thưởng thức bánh bao ấm dịu nồng
Vợ gọi um sùm tai giả điếc
Vương hầu nhất dạ khoái đời ông

Vương hầu nhất dạ khoái đời ông
Lửa củi đêm khuya rạng má nồng
Cái khoản ái ân đừng chịu thiệt
Sự đời tiêu khiển chớ nằm không
Liền ngay “vượt biển”ra vùng núi
Tức tốc “che trời” xuống bến sông[1]
Ăn vụng mấy lần qua trót lọt
Thòm thèm biết mấy cái lườn hông

[1]2 chiêu trong 36 kế
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm