Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 24/08/2017 15:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:29, số lượt xem: 797

Phần ta mải miết phải lôn èo
Đắng ngọt tâm hồn khổ lộng đeo
Tủi phấn nhiều khi cào lộn Mẽo[1]
Hờn chăn mấy bận phải lơ đèo
Đòng đưa nhọc sức nơi lồ hẻo
Xô đẩy hao tình chốn lổ teo
Chiếu lẻ mền nhăn đời méo xẹo
Hoài bay chán cảnh cứ tôn lèo

Hoài bay chán cảnh cứ tôn lèo
Ngán ngẩm ơ hờ phút lặng teo
Chi nữa mà mơ nghìn lộ rẻo
Còn đâu để ước khúc lao đèo
Mà sao đành đoạn hoài lay méo
Với lại nỡ nào cứ lộn đeo
Thôi thế từ nay đời lắc chẹo
Phần ta mải miết phải lôn èo

[1]Mỹ (nói tếu)
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm