Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 02/07/2017 15:07, số lượt xem: 759

Uẩn ức thân mình mãi quạnh hiu
Hằng đêm thể trạng cứ luôn xìu
Đường duyên gối hẻo lòng cô trĩu
Quãng ái chăn hờ dạ tẻ thiu
Hỡi sợi tơ tình sao nhỏ xíu
Ơi hồn điệp bướm nỡ mòn riu
Chờ lâu sức lực e chừng xỉu
Nguyệt lão nào đâu chả thấy dìu

Nguyệt lão nào đâu chả thấy dìu
Ôi đời khổ mãi phận chàng hiu
Làm cho gối lẻ sầu cơn trĩu
Khiến cả đêm hàn vỡ mộng thiu
Cứ tưởng chuyền cung thì nữ lịu
Nào hay tới chợ bỗng nam xìu
Ngoài kia chúng bạn luôn dè bĩu
Uẩn ức thân mình mãi quạnh hiu

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm