Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 09/05/2018 12:51, số lượt xem: 346

Ai dè bơ tỉnh thế là hôn
Những tưởng ai kia cũng giật hồn
Ruột phổi lờ đờ y lão thộn
Gan phèo rạo rực giống thằng ôn
Mà nghe lịm ngát hoài chao rộn
Lại thấy mù say cứ dập dồn
Đã lỡ yêu rồi nên phải tốn
Đêm ngày ngứa ngáy tựa loài môn

Đêm ngày ngứa ngáy tựa loài môn
Chớ để dài lâu sẽ bị dồn
Chỗ nọ êm đềm mê lắm bộn
Nơi kìa thơm thảo ngọt hàn ôn
Thời may sấp ngửa còn lưng vốn
Hên thiệt tới lui vẫn mượt hồn
Cứ tưởng chưa rành o sẽ trốn
Ai dè bơ tỉnh thế là hôn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm