Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 19/03/2016 11:29, số lượt xem: 841

Trời xuân diệu toả lá bay vèo
Mộng cả tim thành duỗi ấm theo
Lịm đẫm lòng nhân đừng để héo
Chan đầy cội phước nỏ thèm treo
Kim tiền rộng rãi xa lòng méo
Đạo nghĩa thơm ngời thả mắt nheo
Chữ tín vuông tròn chê bọn thẻo
Tình yêu ngất ngưởng nựng o mèo

Tình yêu ngất ngưởng nựng o mèo
Thoả mãn tâm hồn chẳng nhúm nheo
Giọng muốn phen này thôi tỉa đẽo
Câu thèm thuở nọ bớt thòng treo
Cờ gian bạc xảo hồn lo xéo
Ngõ hảo tâm lành dạ gắng theo
Bạn hữu đùa vui chừa trở véo
Trời xuân diệu toả lá bay vèo

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm