Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 16/09/2017 12:33, số lượt xem: 447

Một là rảnh rỗi chẳng long nhong
Hai phải chăm lo sức khoẻ chồng
Ba cấm cà kê gà vịt ngỗng
Bốn lìa xiên xỏ rắn rùa ong
Năm trau lời nói luôn mềm mỏng
Sáu chuốt việc làm chẳng biếng không
Bảy giữ chung tình thương nhớ trọng
Tám thời mãn kiếp chuộng chiều ông

Nhất định yêu hoài chỉ một ông
Nhị nhằng dứt khoát phải là không
Tam lần ủng hộ vườn toang cổng
Tứ bận chối từ kiểu chích ong
Ngũ quyết thảo thơm hoà cõi mộng
Lục luôn mơn mởn sát bên chồng
Thất tuần mật ngọt đừng cho trống
Bát ái ân dài thoả mối nhong

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Toán thi – Bát đồng âm