Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 10/04/2018 11:46, số lượt xem: 734

Em gà móng đỏ nhất lầu xanh
Bảy chữ vành trong vốn nhuyễn rành
Ngửi bạc a-lê nhào tới sánh
Thấy tiền cấp tốc nhảy vào tranh
Chiều ông khách VIP thường hơi chảnh
Tiếp khách đại gia khó cũng đành
Ngả ngớn lay chèo châm tửu mạnh
Giang hồ bán phấn đã lừng danh

Giang hồ bán phấn đã lừng danh
Rộn tiếng buôn hương cũng phải đành
Thốt giọng mơ màng như nữ thánh
Khơi tình ảo diễm tựa bìa tranh
Vào trong ỏng ẹo đà thông mánh
Giữa cuộc ngả nghiêng vốn thậm rành
Các bác già hom đừng tỵ nạnh
Em gà móng đỏ nhất lầu xanh

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm