Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 01/05/2017 04:33, số lượt xem: 675

Nghe em khoe đủ mọi tài
Anh đây đã khớp, đầu quay quay rồi
Tưởng là tài ít vậy thôi
Thì rán xin ké làm người tri ky (kỷ...)

Nào hay em giỏi quá đi
Món nào cũng biết, thứ gì cũng hay
Nghe qua hồn bỗng muốn... say
Gần cô tài giỏi vạ lây khổ người.

Em giỏi là giỏi cho đời
Chứ anh thì được lãi lời gì đâu
Có em, anh chỉ một câu:
Đừng ai nhìn ngắm, kẻo rầu lòng anh.

Em ơi, hiền thục chân thành
Giỏi trong gia đạo, lập thành gia nương
Đó là người mẫu anh thương
Chứ mà giỏi quá thì nhường... cho ai!
(haha)