Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (27)
Đăng ngày 16/10/2017 12:37, số lượt xem: 951

Một đời nam tử tẹo tèo teo
Hai cuộc tình duyên bẹo bẽo bèo
Ba dạo đi tìm treo trẹo tréo
Bốn lần dõi kiếm hẻo hèo heo
Năm miền bay nhảy vèo veo véo
Sáu chỗ gọi mần chéo chẹo cheo
Bảy lượt ngần ngừ neo nẹo néo
Tám năm ở giá ngoẻo ngoèo ngoeo

Hớt ha hớt hải ngoẻo ngoèo ngoeo
Ngúng nguẩy nghi ngờ nghéo nghẹo ngheo
Là lượt lả lơi lò lỏng lẻo
Đòng đưa đùn đẩy đẹo đèo đeo
Rỗ riềng ra rã rồi ru réo
Lý luận lần khân léo lẻo lèo
Dai dẳng dãi dầu dư dặt dẹo
Thiên thời thong thả tẻo tèo teo

Toán thi - Bát láy- Vỹ tam thanh